Foto: Magnus Aronson

Ignatianska andliga övningar våren 2022

Onsdagar jämna veckor 12 januari – 18 maj kan du tillsammans med Ulf Lindgren gå in i tystnaden och samtala med Gud. Vecka 20: Skymfa den svage.

Under våren kommer de andliga övningarna att fortsätta här. Onsdag jämna veckor med start den 12 januari läggs en ny övning upp denna termin är alla texter hämtade från Markusevangeliet.

När din tid tillåter det kan du sedan tillsammans med mig under en timme gå in i tystnaden och samtala med Gud. Vårterminens sista övning läggs ut den 18 maj. Ingen föranmälan.

Nedan finns en kortare film där Ulf Lindgren berättar om Ignatius av Loyola och hans 500 år gamla övningar. Ulf ger råd och stöd för hur du sitter tyst under en timme, går in i bibeltexten med hjälp av frågor och samtalar med Gud; med målet att dina livsfrågor ska möta Guds viskande svar. Här krävs inga förkunskaper, inte mer än förmågan att sitta still i en timme och en längtan efter en stunds samvaro med Gud.