Foto: Magnus Aronson

Ignatianska andliga övningar hösten 2021

Varje onsdag 1 september – 15 december kan du tillsammans med Ulf Lindgren gå in i tystnaden och samtala med Gud. Veckans avsnitt är: Att brottas med sin rädsla

Under hösten kommer de Andliga övningarna att fortsätta på här på  www.stockholmsdomkyrkoförsamling.se. Varje onsdag med start den 1 september läggs en ny övning upp. Under hösten kommer alla femton övningar att ta sin utgångspunkt i texter från 1 Moseboken.

När din tid tillåter det kan du under en timme gå in i tystnaden och samtala med Gud. Höstterminens sista övning läggs ut den 15 december. Ingen föranmälan.

Följeslagare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.

Nedan finns en kortare film där Ulf Lindgren berättar om Ignatius av Loyola och hans 500 år gamla övningar. Ulf ger råd och stöd för hur du sitter tyst under en timme, går in i bibeltexten med hjälp av frågor och samtalar med Gud; med målet att dina livsfrågor ska möta Guds viskande svar. Här krävs inga förkunskaper, inte mer än förmågan att sitta still i en timme och en längtan efter en stunds samvaro med Gud.