Foto: Max Laserna

Hälsningar från förr

Under de pågående renoverings- och restaureringsarbetena av Storkyrkan har man upptäckt små meddelande i sten, puts och plåt. Det har mestadels varit initialer och årtal. På rosettfönstret mot Slottsbacken, som renoverades i slutet av 1800-talet, har man under sommaren hittat inskriptioner på själva glaset. Förutom årtal och namn har fönsterhantverkarna tagit tillfället i akt att rista in samtida kommentarer som i vissa fall ger intressanta inblickar i vad som hände just då när de deltog i renoveringsarbetena.

Ana Durán har tolkat inskriptionerna och gjort en kulturhistorisk analys som man kan ta del av här. Bilder: Max Laserna.

Kommentarer relaterat till hur tydbara inskriptionerna är finns infogade inom parentes. Se även mina kommentarer om vad inskriptionerna kan tänkas handla om jämte uppgifter om källor längst ned i detta dokument.

Bild 1. Inskriptionen överst till höger, på snedden raderna 1–3
K.A. Svensson
putsat denna luft den 30/8 1904

Bild 1. Översta inskriptionen mitt på, raderna 1–6
C G Lagerquist (el. Lagerqvist)
putsat (troligen) dena luft till Minne
(otydbart) fransmennen den 14/7
(otydbart) Eskadern Låg på strömmen
2 Mann drunknade å Stockholms Ström

Bild 1. Andra inskriptionen uppifrån, raderna 7–8
J. E. Nyberg 27/8 1892 (27 är osäkert, men troligast) (första ordet går ej att tolka) Glasmästare Gesellerna 2

Bild 1–2. Tredje inskriptionen uppifrån, raderna 9–12 (ses bäst i bild 2, nedan)
P A Strömbom & Carlström (ett o med krumelur över eller efter ersätter &)
Putsat denna den 3/5 1873
Till Oskar d.II. Kröning (inskriptionen under går ej att tyda)

 

Bild 3–4. Andra och inringade inskriptionen till vänster, raderna 4–6 

H Thorsell 
2/8 1917 Kittat & (ett o med krumelur över eller efter ersätter &) 
putsat 3 

Bild 3–4. Inskription under till vänster, rad 7 

(otydbart) 1910 13/7 

Bild 4. Översta inskriptionen mitt på, raderna 1–3 

J E Sjöström (första initial tolkad efter jämförelse med skriften i övrigt) 
Till minne av prislistans genomgång
Den 12/8 1896 Halleluja! (utropstecknet tolkat) 

 

 

Kulturhistoriska kommentarer till tydningarna i kronologisk ordning 

Källor: Google, Wikipedia, Riksarkivets Nationella Arkivdatabas (själva arkivet finns deponerat i Slottsarkivet), DN:s historiska arkiv, Kungliga biblioteket. 

Kröningen av Oscar II 

Oscar kröntes i Storkyrkan den 12 maj 1873. Det skulle putsas och fejas överallt där kungen skulle uppehålla sig. Storkyrkan var inget undantag. Sverige var då i union med Norge, den 18 juli 1873 kröntes Oscar i Nidarosdomen i Trondheim. 

Franska eskadern & Drunkningsolyckan 

En fransk eskader kom till Sverige och Stockholm 1891 i samband med den 14 juli som är Frankrikes nationaldag. Frankrike är kungafamiljens (Bernadotte) ursprungsland. Många festligheter ägde rum i Stockholm. De styrande i staden och vanligt folk var som tokiga över denna tilldragelse. Oscar II ordnade även en fest ute på Drottningholm. 

Tyvärr kunde jag i de sökningar jag gjorde inte hitta någon som helst referens till att två män skulle ha drunknat vid det här tillfället via alla sökvägar och sökord som jag kunde komma på. Men det är väl inte otroligt alls att någon sådan olycka skulle kunna ha hänt när det var fest och ståhej i hela staden och då många stockholmare och besökande franska sjömän rumlade runt längs gatorna och kajerna. De flesta var allmänt glada och upprymda vilket tidningsartiklar från tiden kan vittna om. Jag sökte även både före och efter eskaderns besök 1891 i DN:s historiska arkiv men hittade ingenting om att någon drunknat vid det här tillfället. 

Kanske var det så att Lagerqvist personligen kände två män som drunknade. Man kanske kan ana en viss bitterhet i hur han skrivit om det. Om man skulle söka vidare i arkiven hos Stockholms Stadsarkiv kanske det går att hitta något. 

Prislistan 

På 1890-talet organiserade sig alltfler yrkesgrupper och krävde både bättre löner och bättre förhållanden. 

Ordet Halleluja gjorde att jag gissade att Sjöström kunde ha varit en anställd som var uppriktigt glad över att få bättre lön eller möjligen någon arbetsgivare som kanske inte var lika glad och då möjligen ironisk. Den gissningen verkade vara riktig. En ny prislista gällde sedan 12 dagar när Sjöström gjorde sin inskription. 

För mer kontakt och information, ta gärna kontakt med mig. Denna utredning har jag gjort på uppdrag av Max Laserna som också har tagit bilderna. 

Stockholm 
29 juni 2022 

Ana Durán 
ABCD Byggnadskultur & Kulturarv 
E-post: ana.duran.byggnadskultur@gmail.com