Foto: Unsplash

Filosofisk resonans: om den mänskliga naturen

Under två söndagar riktar vi in oss på den den mänskliga naturen.

den mänskliga naturen ii: medvetande, ai och transhumanism

Fantasier om att på olika sätt skapa mänskligt liv och att förbättra den mänskliga naturen har alltid funnits och dessutom varit ett populärt motiv inom film och litteratur. Men var går gränserna för vad som är möjligt? Går det att förlänga livet med hundratals år, och kan man skapa ett mänskligt medvetande? Är det ändå inte så att människans medvetande skiljer sig från exempelvis artificiell intelligens? Dessa frågor engagerar man sig för inom transhumanismen, en intellektuell och kulturell rörelse som förespråkar användandet av teknik för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska egenskaper. Redan idag finns människokroppar och hjärnor som ligger nedfrusna i flytande kväve i väntan på att ett forskningsgenombrott ska möjliggöra ett återupplivande, men inte som mänskliga kroppar utan som något bortom det mänskliga, snarast att likna vid ett datorprogram helt frigjort från organiska celler.

Waldemar Ingdahl, journalist och kommunikatör, Oliver Li, TD,
Maria Lindskog,universitetslektor vid Uppsala Universitet,

Fredrik Svenaeus, professor i filosofi vid Södertörns högskola.

Samtalsledare: Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus vid Uppsala universitet.

Söndag 3 oktober kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

 

Tidigare denna höst

den mänskliga naturen i: två kön – eller fler? uppfattningar om kön och könsidentitet


De flesta av oss identifierar oss som kvinnor eller män. När det gäller normer för hur man bör vara och hur man bör bete sig som kvinna respektive man finns det dock olika uppfattningar. Det finns också människor som brukar benämnas transpersoner. Det kan handla om att ens könsidentitet inte stämmer med ens biologiska kön. Eller att hen varken identifierar sig som kvinna eller man. Om kön och könsidentitet finns det olika uppfattningar inom religionerna och de kyrkliga samfunden. Många kristna hänvisar till en av Gud given skapelseordning där kvinnor och män är väsensskilda och förväntas fullgöra olika uppgifter. Men det finns också normbrytande rörelser som den queera teologin som ifrågasätter teologins konstruktion av sexualitet.

Jessica Abbott, universitetslektor vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet, Ann-Christine Ruuth, präst och ordförande i Förbundet Transammans,
Pontus Nilsen, präst.

Samtalsledare: Lotta Knutsson Bråkenhielm, TD.

Söndag 5 september kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan