Foto: Unsplash

Filosofisk resonans: om framtiden

Under tre söndagar riktar vi in oss på framtiden.

vart är vi på väg? universums framtid och de yttersta tingen 

Att fundera över sin egen, den mänskliga artens och universums framtid har människor gjort i alla tider. Ofta har dessa tankar också utsträckts till att handla om ett liv efter döden, och inom alla religioner finner vi mer eller mindre storslagna visioner av hur ett sådant liv kan gestalta sig.

I ljuset av de framsteg som gjorts inom astronomi och astrofysik, ter sig det framtida livet på jorden och i universum kanske minst lika svindlande och fantasieggande – och skrämmande? – som ett liv bortom den jordiska tillvaron. Hur ser man inom modern fysik på universums framtid? Hur länge kommer det universum vi känner att finnas – och hur kommer det att sluta? Finns vi människor med på banan? Och hur är det med ett liv efter detta? Finns det något som tyder på att en sådan tillvaro finns? Kan religionerna mötas? Kan de två perspektiven – det vetenskapliga och det religiösa – förenas? ?

Johan Eddebo, TD i religionsfilosofi, Uppsala universitet,
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet,
Cristina Grenholm, professor i teologi, kyrkosekreterare vid kyrkokansliet i Uppsala

Samtalsledare: Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor

Söndag 20 mars kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

OBS DETTA SAMTAL SÄNDAS ÄVEN LIVE HÄR PÅ WEBBEN.
LÄNK HITTAR DU HÄR

 

TIDIGARE PROGRAM I DENNA SERIE:

framtida generationer – hur långt sträcker sig mitt ansvar? 

Ingen har väl undgått att bli medveten om att det finns en mängd hot mot vår planet i form av klimatutmaningar och miljöförstörelse, vilket gör att vi måste fatta genomtänkta beslut om hur vi ska leva om framtidens människor över huvud taget ska ha en värld att leva något sånär drägligt i.  

Vi känner väl alla ett ansvar för vår egen och våra barns framtid, troligen även för våra barnbarns? Men hur långt sträcker sig mitt ansvar? Mina barn och barnbarn (och möjligen mina barnbarnsbarn) känner jag ju, så deras liv och framtid går att överblicka. Jag kan känna mig delaktig i den. Men hur är det med de generationer som sedan följer? Har jag ansvar för de människor som kommer att leva på jorden om hundra år? Om 1 000 år? Om 10 000? Och kan vi begränsa oss till ansvaret för kommande generationer? Har vi inte också ett ansvar för naturen och den biologiska mångfalden?

Gustaf Arrhenius, professor i filosofi och VD för Institutet för framtidsstudier, 
Tuija Hilding-Rydevik, professor emerita vid Centrum för biologisk mångfald, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Lars Löfquist, universitetslektor i teologisk etik, Uppsala universitet

Samtalsledare: Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus vid Uppsala universitet.

Söndag 30 januari kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

 

tro och vetande-debatten idag och inför framtiden

När Darwin för 160 år sedan presenterade sin teori om evolutionen och arternas uppkomst väckte den motstånd, bl.a. därför att denna tycktes visa att det inte finns någon högre mening med universum eller med mänskligheten. Den kristna bilden av människan som ”Guds avbild” blev problematisk. Fortfarande är detta något som i vissa kretsar orsakar kontroverser. Men förmodligen finns det andra forskningsområden som idag är mer relevanta – och kontroversiella – för de existentiella frågorna om Gud, människan och universum.

Hur är det med fysiken och astronomin, eller den moderna hjärn- och medvetandeforskningen? Vilka är de intressantaste frågorna idag inom religion-vetenskap-dialogen? Och är det olika frågor som tilldrar sig intresset inom akademin, i de kyrkliga samfunden och i den allmänna debatten? Kan man säga något om livsåskådningsdebattens framtida utveckling?

Maria Gunther Axelsson, författare och vetenskapsjournalist, Jan Blomgren, författare, professor i tillämpad kärnfysik, Ingrid Malm Lindberg, TD i religionsfilosofi, Uppsala universitet, David Rönnegard, ordförande förbundet Humanisterna

Samtalsledare: Lotta Knutsson Bråkenhielm, TD.

Söndag 27 februari kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan