Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon:+46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Filosofisk resonans: 0m tro och vetande

Under tre söndagar behandlas tänkandet om livets mening, religion, vetenskap och lidande på ett filosofiskt sätt.

Värdar: Carl Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus, Lotta Knutsson Bråkenhielm, td

livets mening och religion

Ibland hör man människor säga att livet blir meningslöst om det inte finns en gud eller något bortom det jordiska. Mitt liv blir meningsfullt först när jag inser att det finns ett högre syfte, både för mitt individuella liv och ett övergripande för Livet i stort, för hela kosmos. Om det förhåller sig på det sättet, skulle ateistens liv således vara meningslöst. Men så är det förstås inte.

Däremot kan det vara så att livet har olika slags mening för olika människor, och att detta i hög grad hänger ihop med om vi är troende eller inte – och dessutom med vilken religion vi bekänner oss till. Men hur bidrar religiös tro till ett svar på frågan om livets mening? Har judendom och islam andra svar än kristendom?
I så fall, är dessa svar oförenliga? Kan de västerländska religionerna lära sig något av varandra och av andra religiösa traditioner? I så fall, vad?

Rebecka Arman, universitetslektor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, praktiserande buddhist, Kjell Kallenberg, professor emeritus i livsåskådnings-
forskning, Bengt Mosesson, föreläsare med utbildning i judisk teologi.

Datum: Söndag 1 september
Tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan


livets mening och vetenskap

”Det finns en storslagenhet i denna syn på hur livet, med dess många olika krafter, ursprungligen blåstes in i ett litet fåtal former, kanske i bara en enda; och hur det, medan denna vår planet fortsatte sitt kretslopp i enlighet med gravitationens fasta lagar, ur en så enkel början utvecklats och utvecklas vidare mot otaliga former av den yttersta och underbaraste skönhet.”
Så avslutar Charles Darwin sin Om arternas uppkomst. Ingen vill väl förneka att detta uttrycker en stark tro på att livet och universum har mening.

Ändå hör man i vissa sammanhang människor säga att vetenskapen gör livet meningslöst, den ”avförtrollar” verkligheten, den förvandlar allt som är vackert och värdefullt till känslolös materia och oss människor till ”en packe neuroner”. Så är det förstås inte, men vad kan då naturvetenskapen säga om livets mening? Kan den över huvud taget besvara frågan? Och kan den till och med göra livet meningsfullt, skapa mening?

Sören Holst, teoretisk fysiker vid Stockholms universitet, Martin Sahlén, fysiker vid Uppsala universitet, ordförande i nätverket Kristen i akademin samt Lotta Knutsson Bråkenhielm, doktor i religionsfilosofi med inriktning religion och vetenskap.

Datum: Söndag 27 oktober
Tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

livets mening och lidande

Ett av de största problemen inom religionsfilosofin är lidandets problem. Detta är också kanske det starkaste argumentet mot Guds existens, åtminstone en sådan gud som framträder inom de abrahamitiska religionerna. Hur är det möjligt att en gud som är både god och allsmäktig, tillåter så mycket outhärdligt, och till synes meningslöst lidande?

Hur kan man – och bör man – som troende förhålla sig till detta? Är måhända ateismen lättare att förena med det faktum att meningslöst lidande faktiskt förekommer? Eller finns det trots allt en mening i lidandet, och i så fall vilken? Och går det att resonera filosofiskt om frågan och samtidigt ta människors lidande på allvar?

Lars Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen, Francis Jonbäck, teologie doktor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, samt Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik vid Enskilda högskolan Stockholm.

Datum: Söndag 10 november
Tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

enkel förtäring

I samband med Katedralakademin på söndagarna serveras enkel förtäring från 12.30. Frivillig gåva mottages tacksamt.