Foto: Louise Linde

En vägg och ett torn

Vi går på upptäcktsfärd. Vad pågår och hur ser det egentligen ut på bygget denna vackra novemberdag? En överraskning uppdagas: ett flertal kuvert från ombyggnationen på 1740-talet och tidigare renoveringar har hittats.

Äntligen får vi se väggen mot Slottsbacken! Fokuset har legat på tornet tidigare men nu gör vi ett efterlängtat besök på östra fasaden. 

Vi passerar stenarna som Mikael Medin talade om i tidigare publicerade intervjuen Den magiska stenen. Stenarna är handslagna i Danmark och snart så kommer vi att publicera mer om en resa dit.

Fasad detaljer

Putsen är lagt på hela väggen och infärgningen kommer att göras när det blir varmare ute. Relieferna på byggnadens hörn och runt fönster är nu uppbyggda med puts. Se bild där man tydligt kan se vad som har försvunnit från fasaden under årens lopp.

Högst upp möter vi stenmontörerna med lagbasen Thomas Nyström i spetsen. De håller på att ta bort en del av en snäckformad sten i fasaden. 

Vi kikar fram runt hörnan och ser där de bägge taken och väggen - även kallad italienaren - allt är fantastiskt fint. Tankarna går tillbaka till när vi mötte en nedstänkt putsare som stod och slog putsen på väggen. Eller när plåtslagarna och timmermännen monterade takstolarna och lade plåt. Nu är dessa delar klara!

Den gråa stenen kommer längre fram att målas i högblank linoljefärg. Väldigt ovanligt men det kommer att bli spännande att se.

Vi tar oss sedan högst upp i tornet och där möter vi Simon Sköld med alla timmermännen från LI Tak och plåtslagarna Micke Swedberg och Micke Larsson från AB Oskar Janson Plåt & Smide. Det är full verkstad i lådan uppe på tornet.
Man bygger upp räcken runt tornterassen. I hörnen kommer man att lägga fem takstolar under den sluttande delen på tornterassens botten.

I den här lilla filmen förklarar Simon Sköld vad som pågår:

Micke Swedberg står och skär kopparplåten.
Vi kikar in lite längre ner och där träffar vi Micke Larsson som lägger plåt på bågarna ovan urtavlorna. Micke berättar om en ny avrinning som de har gjort. Det är verkligen viktigt att ha det här uppe i tornet så att vatten inte ligger kvar.

Plåtslagarna och timmermännen arbetar verkligen överlappandes. Plåt måste rivas för att timmermännen ska kunna bedöma skicket på trästommen därunder. Snabbt måste de avgöra vad som går att spara och hur man ska kunna bygga upp stommen igen.  Därefter kommer plåtslagarna och lägger den nya kopparplåten.

Några veckor tidigare hade vi fått ett samtal. Simon Sköld sade ”Kom upp nu, vi har hittat något!”

Vi skyndade upp och ja, de hade hittat fler kuvert från tidigare renoveringar. Micke Swedberg och Simon Sköld visade var man hittade alla kuverten. I Simon Brådhes rapport om restaureringen 1929 - som byggnadsantikvarien Max Laserna hade tagit fram - nämner han att det skall finnas en minneslåda högst uppe i tornet, eller rättare sagt tre stycken! Ett skrin från 1742, ett kopparkuvert från 1902 samt ett större skrin från restaureringen 1929. Tidigare hade man funnit kopparplåtar med hälsningar från de hantverkare som var med 1929.

Dessa kuvert kommer att öppnas längre fram.

Vi ser fram emot att besöka renoveringen igen!

Kika gärna in på timmermannen Simon Skölds Instagram där man bland annat får se de tjusiga takstolarna som är lagda i hörnorna på tornterassens botten. Instagram: simon_bygghantverk