Foto: Louise Linde

En tidig morgon på bygget

Gamla stan är folktomt men runt om i gränderna kör sopbilar och lastbilar. Klockan är 6.30 en tisdagsmorgon i mitten av november. Per Erik Asker, som vi mött tidigare, är på plats. Just denna dag ska han visa hur han börjar dagen och hur man blandar Storkyrkans puts. Vi säger hejdå till Petri.

Vi började med en rundtur och tittar på ställen där det var helt bart tidigare. Nu är det täckt med grundputs. Per Erik hade slagit upp det första lagret grundputs och nu fortsätter man arbetet med att jämna ut väggen. Där det var bart måste 3,5 – 4 cm byggas upp lager för lager.

 

Processen är:

·      Grundputs

·      Utstockning

·      Ytputs genomfärgat

·      Sandkalk (en slags grundning)

·      Mjölkkalka 4-5 ggr

Vissa lager läggs flera gånger.

Per Erik vattnade först väggen - underlaget måste vara blött för att putsen ska kunna fästa.

Därefter var det dags för vägning och blandning. Putsen för dagen var den genomfärgade, dvs redan blandad och infärgad med pigment. Detta gör man vid händelse av att det yttre lagret skulle släppa, då har man en ton i putsen under. 

Per Erik använder en planblandare för att blanda in vatten i putsen. Enligt honom fungerar det bäst med den typen av blandare till den här typen av puts. Den blandar putsen bäst.

På gården byggde Petri Joronen tillsammans med två gästande snickare ett skjul där arbetet med putsen och med plåten skall utföras.

Detta är sista veckan för Petri på bygget. Efter bygget här kommer att han att gå ner till Skeppsholmen. Vi säger hejdå till Petri. 

 
Foto: Louise Linde