Foto: Arne Hyckenberg/Verbum

Digitalt bibelstudium

Med utgångspunkt från en ny bibelstudiebok "Öppna Bibeln" av Ulf Lindgren fördjupar vi oss i några av Bibelns gestalter och samtalar kring om och hur vi känner igen våra liv i deras. Denna punkt utgår under våren 2023.

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

Har du funderat över om och hur Bibelns många olika texter hänger ihop? Är du nyfiken på att möta de judiska rabbinernas ofta annorlunda sätt att förstå texterna? Skulle du vilja samtala med andra om vad du funnit i Bibeln? Nu i vinter har du en chans att göra just detta. Vi möts en gång i veckan på Zoom och samtalar i mindre grupper utifrån Ulf Lundgrens bok Öppna Bibeln – upptäck ditt liv i den Stora berättelsen. Du köper boken i förväg på Verbums förlag och läser respektive kapitel på egen hand. 

Anmäl dig till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se så får du en länk varje tisdag.

Datum: Tisdagar 17 januari - 21 februari 
Tid: 19.00-20.30
Webb: via Zoom

I samarbete med Värmdö församling. 

Öppna Bibeln

Öppna Bibeln vill hjälpa dig att se de gamla bibeltexterna inte i första hand som historiska dokument utan som berättelser som också handlar om ditt liv idag. Kanske misslyckas du som David och Petrus? Finner du en inre styrka som Rut och Maria Magdalena? I de frågor som avslutar varje avsnitt inbjuds du att upptäcka ditt liv i texternas berättelser. Då blir texterna relevanta.

Boken introducerar det judiska tänkandet för en kristen läsare. Rabbinerna har genom seklerna betonat att Gud vill att människa ska tänka själv och våga ifrågasätta allt, även Gud. I ljuset av det judiska tänkandet får också Jesus sätt att agera och tala ny innebörd. 

Öppna Bibeln riktar sig till den som läst Bibeln mycket eller lite. Boken avslutas med handledningsfrågor så att den också kan användas i studiecirklar.