Den kristna trons identitet

Bokrelease! Eskil Franck docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Lördag 6 januari kl 13.00–15.00, Storkyrkosalen

Under kristendomens långa historia har det hela tiden rått delade meningar om hur tron ska förstås och tillämpas. I botten ligger insikten att hur tron ska uttryckas och gestaltas alltid är föremål för tolkning – från tid till tid, från plats till plats. Dessa skiftande tolkningar har idag lett till en förändrad bild av tron både i teorin och praktiken.

Frågan inställer sig då vad vi egentligen har gemensamt med de första kristna som gick ut i världen med budskapet? Vilken är den grundläggande identiteten som vi har att förhålla oss till och ta spjärn mot om vi fortfarande vill kalla oss kristna? Det är svaret på den frågan denna skrift vill ge ett bidrag till.

MEDVERKANDE
Eskil Franck, docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet

Lördag 6 januari kl 13.00–15.00, Storkyrkosalen
Enkel förtäring serveras från kl 12.30.

I samarbete med Storkyrkans vänförening.