De ställer upp i kyrkovalet 2021

Här kan du läsa mer om vilka grupper som ställer upp i kyrkovalet i Stockholms domkyrkoförsamling

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med
politiska partier har de program, ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller mindre med.

I Stockholms domkyrkoförsamling ställer följande nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige:
• Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
• Borgerligt alternativ
• Stockholms domkyrkoförsamlings väl
• Sverigedemokraterna

Läs mer om vad de vill

Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

Nomineringsgruppen Arbetarepartiet- Socialdemokraterna har åtta kandidater på sin lista till årets kyrkoval. Här kan du mer om vad de vill.

Borgerligt alternativ

Nomineringsgruppen Borgerligt alternativ har sju kandidater på sin lista till årets kyrkoval. Här kan du mer om vad de vill.

Stockholms domkyrkoförsamlings väl

Nomineringsgruppen Stockholms domkyrkoförsamlings väl har åtta kandidater på sin lista till årets kyrkoval. Här kan du mer om vad de vill.

Sverigedemokraterna

Nomineringsgruppen Sverigedemokraterna har tre kandidater på sin lista till årets kyrkoval. Här kan du mer om vad de vill.