Foto: Fredrik Hjerling

Dag Hammarskjöld: Storpolitik och andlighet

Storkyrkans vänförenings dag! Staffan Carlsson diplomat och ämbetsman. Söndag 8 oktober kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

Med utgångspunkt i sin nyligen utkomna bok om Dag Hammarskjöld Helgon och maktspelare. Dag Hammarskjöld som politiker kommer Staffan Carlsson att tala om två av Dag Hammarskjölds många sidor, den politiska och den andliga. 

I bokens fokus står Hammarskjölds politiska insatser, men efter att Vägmärken kom ut 1963, två år efter hans död, går det inte längre att skilja politiken från andligheten. Var det andligheten som de engelska diplomaterna såg när de kallade honom för “påven vid East River”, floden där FN-skrapan i New York ligger? Kan Hammarskjölds andlighet bli grogrund för missförstånd om hans politiska insatser.

MEDVERKANDE
Staffan Carlsson diplomat och ämbetsman 

Söndag 8 oktober kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen
Enkel förtäring serveras från kl 12.30.

Storkyrkans vänförening!

är en ideell förening med ändamål: 
* att i samverkan med stift och församling utveckla Storkyrkans funktion som domkyrka och ett andligt-intellektuellt centrum i Stockholm;
* att vårda, förnya och för allmänheten levandegöra Storkyrkans kulturvärden och dess reformatoriska och ekumeniska arv;
* att med Storkyrkan som instrument medverka till kommunikation mellan kyrka, kulturliv och samhälle;
* att ekonomiskt stödja verksamhet vid Storkyrkan, som inte i önskad omfattning kan tillgodoses med allmänna medel. 

Välkommen som medlem i Storkyrkans vänförening!
Medlemsavgift: 
* Enskild medlem 200 kr/år. 
* Ytterligare familjemedlem 100 kr/år. 
* Pensionär/student 100 kr/år. 
* Ständigt medlemskap 2000 kr. 

Betala medlemsavgiften via bankgiro 487-5779 
eller swish 123 259 4802. 
Ange namn, adress och gärna e-post.