Borgerligt alternativ

Nomineringsgruppen Borgerligt alternativ har sju kandidater på sin lista till årets kyrkoval. Här kan du mer om vad de vill.

Mera kyrka - ingen partipolitik!

Vi har både ambitionen och förutsättningarna att utveckla församlingens olika verksamheter samt att stabilisera och förbättra församlingens ekonomi.

Uppdraget
Borgerligt alternativ i Stockholms domkyrkoförsamling ser som sitt främsta uppdrag att företräda församlingsborna och på bästa möjliga sätt tillvarata deras intressen.

Borgerligt alternativ i Stockholms domkyrkoförsamling vill verka för att tillhandahålla verksamheter som är attraktiva för både församlingsbor och besökare utan att därmed urholka församlingens ekonomi.

Borgerligt alternativ i Stockholms domkyrkoförsamling vill värna om det kulturarv som Storkyrkan utgör sedan 1300-talet.

Detta genom att arbeta för:
•Ett rikt och levande gudstjänst- och musikliv, diakoni, mission och undervisning
•Ekonomisk styrning för att skapa hållbara och långsiktiga förutsättningar för att församlingens verksamheter ska kunna fortleva i framtiden
•Barn- och ungdomsverksamhet som är anpassad till behov som finns i en storstadsregion av i dag
•Seniorverksamhet som svarar mot församlingsbornas behov
•Avsätta medel i budget till renovering och underhåll av församlingens fastighetsbestånd
•Storkyrkans gård ska efter renoveringen utformas till en lekplats som svarar mot barnens behov

Borgerligt alternativ kommer därför fortsättningsvis och med förnyade krafter helt och fullt verka för ovanstående målsättningar.

KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

(1) Carl Wretenblad, psykolog, kyrkvärd
(2) Marie Tullgren, ekonom
(3) Per Lindström, ambassadör
(4) Björn Nordin, statistiker
(5) Birger Hultman, företagare
(6) Berith Öhrnberg, präst
(7) Marianne Timoleon, kanslisekreterare