Foto: Louise Linde

Blästring pågår

Nu har själva arbetet på Storkyrkan startat och under torsdagen och fredagen pågår det blötblästring. Samtidigt på marken pågår det snickeriarbeten och säkring av arbetsplatsen.

På byggarbetsplatsen har det hänt mycket sedan sist. Ingången är nu gråmålad och man har byggt in hissen så att den står innanför skyddsplanket, säkerhetsåtgärder har genomförts och arbetet är i full gång på väggen mot gården.

Blötblästring kommer att pågå under torsdagen den 22 och fredagen den 23 oktober. Man tar alltså bort det översta färglagret. Detta gör att man kan se hur det ser ut under som t ex om det är sprickor osv.

Hissen har som sagt byggts in innanför själva planket med ramp upp och en avsats innan instigning i hissen. Fodringar runt in/utgångarna var gjorda så att inget kan fall ner. Just inför blästringen har dörrarna och fönstren täckts in. På själva planket runt om har även taggtråd monterats.

Förutom blästrana, som var upptagna uppe på ställningarna, var Micke Gangfors, Nils Tallgren och Petri Joronen på plats.

 

Petri Joronen är huvudskyddsombud på byggarbetsplatsen och vi pratade om skyddsskor. Här måste man nu ha skor med tåskydd och spiktrampskydd samt hjälm. Säkerheten är hög, väl genomtänkt och strukturerat.

Nästa vecka kommer väggen ses över för eventuellt lös puts.

 

Annat:
Storkyrkans klockor uppe i tornet kommer under renoveringen att vara tysta under veckodagarna. Under helgdagarna kommer klockorna att klämta.