Foto: Louise Linde

Blänkande silver

Silver, blänkande silver från skattkammarens gömmor, Ulf Lindgren sätter in föremålen i sitt sammanhang. Vi får veta när och vem som har skänkt föremålen och historien runt dem. Under de närmaste tre veckorna publicerar vi en ny film varje tisdag och fredag.Varmt välkomna till Blänkande silver!