Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid

Petra Carlsson professor i systematisk teologi vid Enskilda Högskolan Stockholm, Alexandra Urisman Otto klimatreporter på Dagens Nyheter, Andreas Holmberg TD och biskop i Stockholms stift. Söndag 17 september kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

”Det där med klimatkrisen har inte med min tro att göra”.

Så kan man inte som trovärdig kristen säga, menar Stockholms biskop Andreas Holmberg. I sin bok Gud såg att det var gott, skriven till församlingarna i stiftet, bearbetar han sorgen och frustrationen över den klimatnöd som förvärras och blir alltmer påtaglig. 

Andreas Holmberg söker svar och beskriver sju nycklar för att hjälpa oss att teologiskt och pastoralt tänka framåt, burna av en övertygelse om att förändring är möjlig. Det handlar om en genomgripande förändring av våra värderingar, ett delvis nytt sätt att tänka som får praktiska konsekvenser. För vår skull, för våra medmänniskors skull, för hela skapelsens skull. 

MEDVERKANDE
Petra Carlsson professor i systematisk teologi vid Enskilda Högskolan Stockholm 
Alexandra Urisman Otto klimatreporter på Dagens Nyheter  
Andreas Holmberg TD och biskop i Stockholms stift 

Söndag 17 september kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen

I samarbete med Stockholms stift. 

Del av ”Week of action for Climate and Social action”.

Dagen fortsätter sedan med enkelt fika kl 16.00 i Finska kyrkan tillsammans med pilgrimsvandrare från olika församlingar.

Kl 17.00 Mässa i Storkyrkan – tema klimat och klimaträttvisa med bland andra biskop Andreas Holmberg.  Del av ”Week of action for Climate and Social action”.