Foto: Magnus Aronson

Ignatianska andliga övningar våren 2021

Denna serie gick serie gick under våren 2021. Följeslagare Ulf Lindgren.