Foto: Magnus Aronson

Ignatianska andliga övningar

Under våren kommer de Andliga övningarna inte att äga rum på plats i Storkyrkan. Istället kommer de att publiceras här. Varje onsdag, med start den 13 januari, kan du tillsammans med Ulf Lindgren gå in i tystnaden och samtala med Gud.

Följeslagare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.

Nedan finns en kortare film där Ulf Lindgren berättar om Ignatius av Loyola och hans 500 år gamla övningar. Ulf ger råd och stöd för hur du sitter tyst under en timme, går in i bibeltexten med hjälp av frågor och samtalar med Gud; med målet att dina livsfrågor ska möta Guds viskande svar. Här krävs inga förkunskaper, inte mer än förmågan att sitta still i en timme och en längtan efter en stunds samvaro med Gud.