Foto: Magnus Aronson

Ignatianska andliga övningar

Under hösten kommer de Andliga övningarna inte att äga rum på plats i Storkyrkan. Istället kommer de att läggas upp på församlingens hemsida: www.stockholmsdomkyrkoförsamling.se. Varje onsdag, med start den 16 september, kan du tillsammans med Ulf Lindgren gå in i tystnaden och samtala med Gud.

På hemsidan kommer det att finnas en kortare film där Ulf berättar om Ignatius av Loyola och hans 500 år gamla övningar. Där ger Ulf råd och stöd för hur du sitter tyst under en timme, går in i bibeltexten med hjälp av frågor och samtalar med Gud; med målet att dina livsfrågor ska möta Guds viskande svar. Här krävs inga förkunskaper, inte mer än förmågan att sitta still i en timme och en längtan efter en stunds samvaro med Gud.

Följeslagare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.

Onsdagar 16 september–25 november