Foto: Magnus Aronson

Ignatianska andliga övningar

Denna serie av Ignatianska andliga övningar gick under våren 2021.

Följeslagare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.

Nedan finns en kortare film där Ulf Lindgren berättar om Ignatius av Loyola och hans 500 år gamla övningar. Ulf ger råd och stöd för hur du sitter tyst under en timme, går in i bibeltexten med hjälp av frågor och samtalar med Gud; med målet att dina livsfrågor ska möta Guds viskande svar. Här krävs inga förkunskaper, inte mer än förmågan att sitta still i en timme och en längtan efter en stunds samvaro med Gud.