Återställa symmetri avseende träd Storkyrkan gård

Popplarna på Storkyrkans gård har nått sin växttid och har skador, orsakar skador på byggnaden och är farliga för allmänheten. Den 3 april kommer de återstående popplarna att tas ned. Återplantering så snart det är frostfritt.

Återställa symmetrin avseende träd på Storkyrkans gård.

Popplarna på Storkyrkans gård har efter 100 år nått sin växttid. De har skador och orsakar skador på byggnaden med sina rotsystem. Det finns också stor risk för personskada då skadade delar kan lossna.

Från början fanns det åtta popplar på gården. Idag finns det tre kvar. Den symmetri som en gång fanns har inte funnits på många år. Målet med återplanteringen är att återställa symmetrin. 

Information:
Storkyrkans popplar kommer att tas ned i etapper. 

Detta av anledning av att en av popplarna mot Slottsbacken har en skada och utgör akut fara. Den har blivit strypt av ett spännband i ett försök att stadga upp kronan. Troligen gjorde man det för ca 30–40 år sedan.

Den andra poppeln som står vid sidan av ovanstående poppel har en ensidigt utvecklad krona mot Storkyrkans fasad.

Popplarna på Storkyrkans gård är ca 100 år och har nått sin växttid. Popplarnas rotsystem är djupgående och har också skapat skador på en av vattenledningarna in till Storkyrkan. Rötterna har lyft stenarna runt om. Poppelarten är snabbväxande pionjärarter och får med tiden lätt röta och har dålig hållbarhet i veden. 

Återplantering:
Därför kommer popplarna vid återplanteringen ersättas av en mer livskraftig trädsort som ser ut som nuvarande popplar, nämligen pelarek Quercus robur ’Fastigiata Koster’. Ett träd som har en dokumenterad användning i kulturmiljöer sedan 1700-talet.

Pelarekarna står nu på tillväxt och kommer att vara sju meter höga när de anländer i vår. De kommer att stå vid sidorna av grindarna in till gården. 

Plan:
1.     Nedtagning av den svårt skadade poppeln i slutet på oktober.
2.     Nedtagning av de andra två popplarna i april
3.     Återplantering sker omgående vid frostfritt.

Fastighetsförvaltningen i Stockholms domkyrkoförsamling
info@stockholmsdomkyrkoforsamling.se