Ärlighet, makt och verklighet

Stefan Löfven Sveriges fd. statsminister, Hans Ulfvebrand domprost emeritus. Söndag 10 september kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen

Samtal om förebilder och drivkrafter. Hur behåller man sin inre kompass i en värld som ständigt förändras? Hur hanterar man tillkortakommanden? Skillnaden mellan vision och krass verklighet. Att leva i en demokrati är att leva under ovisshetens stjärna. Överallt prövas demokratin. Ändå hör vi ofta uttrycket ”demokrati är det bästa systemet vi har, för alla alternativ är sämre.”

MEDVERKANDE
Stefan Löfven Sveriges fd. statsminister
Hans Ulfvebrand domprost emeritus

Söndag 10 september kl 13.00–14.30 Storkyrkosalen

OBS: Av brandsäkerhetsskäl får max 90 personer vistas i salen.

I samarbete med Storkyrkans vänförening.

När det är fullt stängs dörrarna för insläpp.

 

Samtalet spelades in och du kan ta del av det här:

Storkyrkans vänförening

är en ideell förening med ändamål: 
* att i samverkan med stift och församling utveckla Storkyrkans funktion som domkyrka och ett andligt-intellektuellt centrum i Stockholm;
* att vårda, förnya och för allmänheten levandegöra Storkyrkans kulturvärden och dess reformatoriska och ekumeniska arv;
* att med Storkyrkan som instrument medverka till kommunikation mellan kyrka, kulturliv och samhälle;
* att ekonomiskt stödja verksamhet vid Storkyrkan, som inte i önskad omfattning kan tillgodoses med allmänna medel. 

Välkommen som medlem i storkyrkans vänförening!
Medlemsavgift: 
* Enskild medlem 200 kr/år. 
* Ytterligare familjemedlem 100 kr/år. 
* Pensionär/student 100 kr/år. 
* Ständigt medlemskap 2000 kr. 

Betala medlemsavgiften via bankgiro 487-5779 
eller swish 123 259 4802. 
Ange namn, adress och gärna e-post.