Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

Nomineringsgruppen Arbetarepartiet- Socialdemokraterna har åtta kandidater på sin lista till årets kyrkoval. Här kan du mer om vad de vill.

Vi har en socialdemokratisk värdegrund – jämlikhet och solidaritet.

Vi står för en öppen folkkyrka och ett budskap om alla människors lika värde.

Vi värnar demokratin och det gemensamma ansvaret för församlingslivet.

Vi vill förvalta församlingens tillgångar på ett ansvarsfullt sätt
för att kunna satsa på:
•Storkyrkan som en plats för ett
rikt gudstjänstliv, en levande kyrkohistorisk byggnad som välkomnar alla
•Utökad diakoni bland äldre
•Ett rikt musikliv
•Utvecklat frivilligarbete
•Storkyrkans Gård som lekplats
•Pensionärsluncher
•Pensionärsutflykter

 

KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

(1) Ulla Löfven, pensionär
(2) Sven Britton, läkare/professor
(3) Elizabeth Berggren, pensionär
(4) Per Hansson, pensionär
(5) Midia Hassan, tolk/översättare
(6) Ingalill Uppström , musiklärare
(7) Anne-Marie Axelsdotter, pensionär/personalvetare
(8) Agneta Aili överläkare