Är Sverige världens mest sekulära eller mest kristna land?

Vi hör hela tiden att Sverige skulle vara världens mest sekulariserade land. Stämmer det verkligen och vad betyder det i så fall? Att Sverige består av ateister? Att hänsynslöshet och terror utbreder sig? Att dopfrekvensen sjunker? Ulf Lindgren undersöker i fem korta filmer vad sekulär kan tänkas betyda och inte betyda, om Jesus själv kanske var sekulär och vilken roll Martin Luther spelar i denna diskussion.

Föreläsare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.

6 september Kan man tänka sekulärt och agera kristet, samtidigt?
9 september Finns det sekulära redan i bibeln eller uppfinner Luther
den sekulära kyrkan?
13 september Skapas det sekulära samhället först när religionsfrihet införs?
16 september Vad innebär begreppet sekulär idag i olika europeiska länder?
20 september Är den sekuläre svensken år 2021 mer kristen än någonsin?