Foto: Magnus Aronson

Skapa plats - ett nationellt ESF-projekt som syftar till att sprida MARY-arbetet

Under 2020-2022 bedrivs ESF-projektet Skapa plats i Svenska kyrkan. Det går ut på att stötta församlingar i sex stift med att ta emot människor för praktik, arbetsträning och rehabilitering. Projektet sker i samverkan med MARY-nätverket.

Skapa plats i Svenska kyrkan är ett nationellt projekt med nationell nivå som projektägare och sex deltagande stift. Syftet är att sprida arbetet med att ta emot människor för praktik, rehabilitering och arbetsträning inom Svenska kyrkan. Projektet styrs av en förrändringsteori som går ut på att bidra till att skapa ett samhälle där alla människor har ett arbete. MARY-metoden kommer att ligga till grund för deltagarnas tid i projektet. Projektet är under uppbyggnad under våren 2021. Deltagande stift är, frpn norr till söder, Luleå stift, Västerås stift, Stockholms stift, Strängnäs stift, Karlstads stift och Göteborgs stift. För mer information kontakta projektledaren Linda Olofsson