Benen av två personer som vandrar på en väg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Längre vandringar

Vid två tillfällen under vintern gör vi vandringar som sträcker sig lite längre än de vanliga Betlehemsvandringarna.

6 december

Den 6 december vandrar vi längs stranden, från Scoutstugan i Nybrostrand kl 09:00 - ca 13:00. Vi uppmärksammar sjöfararnas och julens helgon Sankt Nikolaus.

26 december

Den 26 december gör vi en Staffansvandring efter Sångernas mässa (ca 12:15). Vi lyssnar på legenderna om stalledrängen och sjunger hans sånger, och stannar vid ett stall för att vila.

9 mars

Den 9 mars är den som vill välkommen att vandra med på konfirmandernas vandring till Sankt Olof. Mer information kommer i församlingsbladet i februari 2023.

 

Välkommen att följa med på vandring!