Foto: Johannes Jakobsson-Kärki

Stora Herrestads kyrka

Historia, film och bilder

Historia

Man vet inte exakt när kyrkan byggdes men man tror att det var någon gång under fösta hälften av 1100-talet. Dock tillkom tornet något senare troligen under den sista tredjedelen av 1100-talet. Det är inte helt säkert vem som har byggt kyrkan men man tror att det är byggmästare Carl Srenmester.

Om du besöker denna kyrka kan du bland annat se dopfunten som troligen kom till samtidigt som kyrkan den är dekorerad med senromanska ornament. Till dopfunten hör också ett dopfat  det är troligen tillverkat i Tyskland och dateras till början på 1660-talet.

Predikstolen är från 1602  den är i dansk renässans stil. Den är vackert deckorerad med bla bilder på de fyra evangelisterna. Predikstolen har även en baldakin eller ljudtak.

Altaruppsatsen bildar fonden i kyrkorummet. Här finns den vackra triumfbågen. Altaret tillverkades 1684 i senbarockens och nyrokokons tid. Altartavlan föreställer den heliga nattvarden.

Allt detta och lite till kan du se om du besöker Stora Herrestad Kyrka.