Foto: Johannes Jakobsson-Kärki

Prästgården i Stora Köpinge

I prästgården finns pastorsexpedition, kontor och församlingshem. Vill du hyra församlingshemmet i samband med, dop, vigsel eller begravning? Kontakta expeditionen.

Pastorsexpeditionen

Stora Köpinge församling

Besöks- och postadress: St Köpinge Byväg 72, Prästgården, 27173 Köpingebro

Telefon: +46 411 558500

Telefontid: Mån-Tis 10:00-12:00

E-post: st.kopinge.forsamling@svenskakyrkan.se