Öja kyrka
Foto: Stora Köpinge församling

Öja kyrka

Historia, film och bilder

Historia

1894 byggdes den kyrka som idag står på plats i Öja, men innan den fanns en kyrka från 1200-talet på samma plats.

Den första kyrkan var inte stor, ca 20 m lång och tornet 15 m högt. Kyrkorådet stod länge i valet och kvalet då biskopen tyckte att kyrkan borde byggas ut. Men 1893 blev det klart att det bästa var att bygga en ny kyrka och ritningar från stadsarkitekt P. Boisen antogs. Byggmästare S. Ahlström byggde kyrkan för priset 33 300 kr.

Äntligen!, den 15 december 1895 invigdes kyrkan med pompa och ståt. Ystad allehandas journalist skriver i sin artikel: ”Redan vid 10-tiden sågs folk traska upp för kyrkobacken, det gällde att vara i tid snart var det full packat. Det var folk överallt även på orgelläktaren kanske 300-400 personer.” Det var nog att ta i med tanke på att kyrkan rymde 200 personer.

Även om kyrkan var ny så fanns en del saker kvar från den gamla kyrkan.. En del saker var länge på vift men så småningom kom allt på sin plats. I vapenhuset kan man än idag se kyrkokistan från 1693 här i förvarades den gamla ”kyrkiostolen” och bla nattvardskalken. Även dopfunten som är från medeltiden sparades. Dopfunten är av gotländsk kalksten och är troligen gjord av Carl stenmästare som var verksam på 1100-talet i denna region. Predikstolen tros ha tillkommit 1652, 1707 fick den också en ”crona” för akustikens skull.
 
Allt detta plus mycket annat kan du alltså se om du besöker Öja kyrka idag!