Meny

Dop

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar tills tidens slut.” Matt 28:16-20

När vi bär fram våra barn vid dopet ber vi Gud att han ska omsluta dem i sin kärlek och att han ska göra dem starka och uthålliga i livets prövningar.

Jesus sa: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Anmälan om dop
Om ni önskar anmäla ert barn för dop (eller anmälan i avvaktande på dop) ringer ni Pastorsexpeditionen på tel 0411-55 85 00 mån, ons-fre 10-12 (kan vara andra tider under sommaren). Församlingen har en dopklänning och band i olika färger som ni kan få låna utan kostnad. Ni kan även boka prästgården till dopkalas.

Läs mer om dop i Svenska kyrkan

Dopguiden