En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Dop

Välkommen till dop! Liten som stor. Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Det är också en fin tradition som går långt tillbaka i historien.

Boka dop

Om ni/du önskar boka dop för barn eller om du vill döpa dig så kontakta pastorsexpeditionen.

Församlingen har en dopklänning och band i olika färger som ni kan få låna utan kostnad. Ni kan även boka prästgården till dopkalas.

Pastorsexpeditionen

Stora Köpinge församling

Besöks- och postadress: St Köpinge Byväg 72, Prästgården, 27173 Köpingebro

Telefon: +46 411 558500

Telefontid: Mån-Tis 10:00-12:00

E-post: st.kopinge.forsamling@svenskakyrkan.se

Vad är dop?

Gud visar sin kärlek och omsorg genom dopet

Guds omsorg gäller alla människor och hela skapelsen, men  i  dopgudstjänsten blir det särskilt tydligt att löftet gäller den som döps. 

I dopet riktas nämligen löftet just till den som vi högt och tydligt nämner vid sitt namn. Löftet att Gud är med alla dagar, vad som än händer i livet.  

När den som döps tar emot dopljuset riktas Jesus ord till personen:  

Jag är världens ljus.  
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret  
utan ha livets ljus.  

Joh 8:12

I dopet får vi kraft

Löftet om Guds omsorg gör dopet till en kraftkälla, för den kärlek som vi själva tog emot i dopet kan vi förmedla vidare. Vi kan bära hopp till de modfällda och göra oss modiga för våra medmänniskors skull. 
 
Den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Tillsammans med alla andra sänds  vi ut för att göra gott i världen och för våra medmänniskor. 

Dopet är ett sakrament, en helig handling

Dopet är ett sakrament. Det betyder ”helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor. 

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.  

Dopet är öppet för alla, liten som stor

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Den som döps behöver inte prestera något eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som vi får ta emot.  
 
När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer.  

Den som döps blir medlem

Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i just Svenska kyrkan. Dessutom bli man en del av den världsvida kyrkan tillammans med döpta världen över.

Vi döper eftersom Jesus sa:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar tills tidens slut.”

Matt 28:16-20

En kvinna häller vatten i en dopfunt från en silvrig kanna.
Foto: Albin Hillert /Ikon