Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravskötsel och service

Här finns information om priser och vad som ingår i ett gravskötselavtal.

Särskild gravskötsel

 

Priser

Plantering

Vårblommor, avgift per år  300:- 
Sommarblommor, avgift per år  400:- 
Vintersmyckning vid Alla Helgona, avgift per år  165:-
Vår+sommar  625:-
Vår+vinter  415:-
Sommar+vinter  515:-
Vår+sommar+vinter  740:- 

Avräkningsavtal erbjuds upp till 25 år eller max så länge som gravrätten gäller.

Självvattnande planteringslådor (fylls på 1-2 gånger per månad sommartid)
Vi säljer nya och begagnade i mån av tillgång.
Mått 40x30 ny 1310:-, begagnad 655:- (begagnade är slut för tillfället)
Mått 60x30 ny 1360:-, begagnad 680:-
Nedgrävning 175:-

Namnplatta vid askgravlund

Namnlöven i Vrena askgravlund:  1200:-
Namnlöven i Bärbo askgravlund:  800:-
Namnbrickorna i Husby-Oppunda askgravlund:  600:-

Andra avgifter

Förlängning av gravrättstid 15 år  1 500:-