Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Grav- och minnesplatser

I Stigtomta-Vrena församling erbjuder vi idag fyra olika begravningsskick.

Till Stigtomta-Vrena församling hör kyrkogårdarna i Stigtomta, Vrena, Nykyrka, Bärbo, Halla och Husby-Oppunda. 

Gravplatser för kistor och urnor

Gravplatser för kistor och urnor i gräsyta, gravrätten gäller i 25 år efter senaste gravsättning. På de här gravplatserna bestämmer gravrättsinnehavaren i stor utsträckning hur graven skall utsmyckas och skötas. Den här typen av gravplats erbjuds på alla våra kyrkogårdar. Efter de 25 åren, om ingen ny gravsättning görs,  kan man förlänga med 15 år i taget mot en avgift.

Minneslund

Minneslund finns på Stigtomta kyrkogård. Gravsättning av aska i minneslund sker utan att anhöriga är med, anledningen till detta är att gravplatsen skall vara anonym. Vid minneslunden får anhöriga endast smycka med snittblomor och gravljus på anvisad plats.  

Askgravlund

Askgravlund finns på Vrena kyrkogård, Bärbo nya kyrkogård och Husby-Oppunda kyrkogård. Det som skiljer askgravlunden från minneslunden är att här får de anhöriga vara närvarande vid gravsättningen. Observera att gravsättningsplatsen inte märkts ut, men en namnbricka sätts upp i askgravlunden. Vid askgravlunden får anhöriga endast smycka med snittblomor och gravljus på anvisad plats. Namnbrickan sitter uppe i 25 år efter gravsättningen. 

Hur väljer man gravplats?

I första hand bör gravplats väljas efter den avlidnes önskemål, och man bör ta ställning till viktiga frågor innan man väljer gravplatstyp. 
- Vill jag/vi veta exaxt var den avlidne är begravd?
- Vill jag/vi bestämma hur det skall utsmyckas? 
- Vill jag/vi ha en egen gravsten/gravvård?

Har ni frågor som gäller gravsättning, gravvård eller andra kyrkogårdsfrågor.
Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen.