Foto: Fotograf: Kristina Strand Larsson /Ikon

Så styrs församlingen

Kyrkorådet fungerar som församlingens styrelse och som verkställande organ för kyrkofullmäktige.

Församlingen styrs av kyrkorådet och kyrkoherden. Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Vid Kyrkovalen vart fjärde år har alla medlemmar i Svenska kyrkan, från 16 år och uppåt, möjlighet att genom sin röst påverka vilka förtroendevalda som ska styra Svenska kyrkan på riks-, stifts- och församlingsnivå. 

Kyrkoråd

 

Ordinarie ledamöter 2022-2025 
Lars Graffton (ordf.), Bettna
Ewa Frankler (vice ordförande), Vrena
Olov Österberg, Stigtomta
Liselotte Jonsson, Vrena
Bo Jansson, Stigtomta
Peter Hugsén, Vrena
Anna Bonde, Bettna
Kyrkoherde Henrik Rudsäter (självskriven i kyrkorådet enligt kyrkoordningen)

Ersättare 2022-2025
Sofie Wigerblad, Stigtomta
Mia Edvinsson, Bettna
Maria Lindh Isefält, Vrena
Anna Lindberg, Bettna

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom församlingen. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten, kyrkoavgiften och beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktige utser också ledamöter till kyrkorådet.