Foto: Fotograf: Kristina Strand Larsson /Ikon

Så styrs församlingen

Kyrkorådet fungerar som församlingens styrelse och som verkställande organ för kyrkofullmäktige.

Församlingen styrs av kyrkorådet och kyrkoherden. Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Vid Kyrkovalen vart fjärde år har alla medlemmar i Svenska kyrkan, från 16 år och uppåt, möjlighet att genom sin röst påverka vilka förtroendevalda som ska styra Svenska kyrkan på riks-, stifts- och församlingsnivå. 

Kyrkoråd

 

Ordinarie ledamöter 2018-2021 
Lars Graffton (ordf.), Bettna
Olov Österberg (vice ordförande), Stigtomta
Nils Åke Ramlöv, Stigtomta
Lars Lindkvist, Vrena
Inga-Lill Lindkvist, Vrena
Karl Erik Karlsson, Nyköping
Liselotte Jonsson, Vrena
Peter Hugsén, Vrena
Anna Bonde, Bettna
Kyrkoherde Henrik Rudsäter (självskriven i kyrkorådet enligt kyrkoordningen)

Ersättare 2018-2021
Anna Lindberg, Bettna
Ewa Frankler, Vrena
Kristina Ekstrand, Stigtomta
Bo Jansson, Stigtomta

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom församlingen. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten, kyrkoavgiften och beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktige utser också ledamöter till kyrkorådet.