Foto: Åsa Westman

Om Stigtomta kyrka

Stigtomta kyrka är belägen i anslutning till Stigtomta malm och ligger strax söder om Stigtomta utmed Katrineholmsvägen. De äldsta murpartierna har sitt ursprung från medeltiden omkring 1200-talet. Den speciella altartavlan gjordes 1812 av den produktive kyrkomålaren Pehr Hörberg och visar "Fottvagningen".


Kyrkan används flitigt till söndagliga gudstjänster, barndop, vigslar och begravningsgudstjänster och är välbesökt av såväl Stigtomtabor, som folk från kringliggande orter. Kyrkan är omtyckt för sitt ljusa inre med kröningen över altartavlan: Gloria in exelsis Deo, Ära vare Gud i höjden!

 

 

Sevärt

Altartavlan är målad 1812 av den kände , självlärde och synnerligen produktive konstnären Pehr Hörberg, som i Södermanland bl a målat altartavlor i grannkyrkan Lunda samt Svärta och Stora Malm. Motivet är Fottvagningen, då Petrus säger: " Herre, icke allenast mina fötter utan ock händer och huvud" (Joh. 13:9).

Altartavlan föregicks tydligen av ett nu försvunnet medeltida altarskåp, vars underrede enligt Peringskiöld bar en märklig inskrift som i översättning löd: "Herrans år 1469, då herr Bo Bengtsson var kyrkoherde i Stigtomta gjorde Jordan snickare och Staffan snickare detta". Flera andra arbeten av Jordan är kända, tex. de ännu bevarade altarskåpen i Bollnäs kyrka i Hälsingland och Sollentuna kyrka i Uppland. Anskaffningen av altarskåpet kan tyda på att en större invändig förändring, förslagsvis valvslagningen, nyss fullbordats.
 
Det ljusa, korsformiga kyrkorummet är typiskt för 1700-talet, men dekorationsmålningarna från 1904 har i någon mån ändrat dess karaktär. Predikstolen och Pehr Hörbergs stora altartavla konkurrerar med varandra om blickfånget.
 
Predikstolen med sin praktfulla, skulpterade och förgyllda utsmyckning har ursprungligen tillhört Svea artilleriregementes kyrka i Stockholm.


Källa: Stigtomta kyrka, Sörmländska kyrkor 18, Södermanlands museum.