Foto: Åsa Westman

Om Husby-Oppunda kyrka

Husby-Oppunda ligger i hjärtat av Sörmland mellan sjöarna Långhalsen och Lidsjön. Dess läge mellan sjöarna var av stor betydelse för kommunikationen. Här finns ett antal järnåldersgravfält, rester av fem bygdeborgar och tre runstenar. Strax väster om kyrkan finns en av landskapets största gravhögar, vilket kan vara en sista vilostad för en sveakonung eller i alla fall någon högt uppsatt person.

Husby-Oppunda kyrka är vår bästa kyrka för sång- och musik med sin fina kombination av rymd, akustik samt att alla ser och hör bra.

Sevärt

Husby-Oppunda kyrka utgör med alla sina gravminnen, vapensköldar, huvudbanér, antavlor etc ett eldorado för den heraldiskt intresserade, som t ex det Rosenhanska gravkoret. Gravkoret är till bristningsgränsen fyllt av gravminnen över ätten. Ättens stamfader Jöran Johansson (d1576), ståthållare på Nyköpingshus, har i koret inte endast sin intressanta gravsten utan även ett enkelt epitafium i form av en trätavla med hans bild på.

Interiören har genom seklen genomgått väldiga omdaningar. Om kyrkans medeltida inre vet vi egentligen ingenting, förutom att den haft tre tegelvalv, vilka definitivt spolierades genom ombyggnaden på 1790-talet då hela interiören försågs med tunnvalv av trä och gips. Altartavlan härrör från 1799 och är ett verk av den kände östgötakonstnären Pehr Hörberg (1746-1816).

Att bygden tidigt kristnats bestyrks av det faktum att man i Vevelsta funnit fragment av en gravkista från 1000-talet, en s.k. Eskilstunakista.


Källa: Husby Oppunda kyrka, Sörmländska kyrkor 67, Södermanlands museum.