Gudstjänster

swish

Kollekt 123 601 01 69

Diakonikassan 123 047 14 17

Svenska kyrkans internationella arbete 123 577 50 51

Betalningar (familjefrukost m.m.) 123 471 29 72