Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Varje kristen och varje församling har fått i uppdrag att omsätta kristen tro i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Behöver du prata?

Eller behöver du hjälp med något? Den här året har vi blivit påminda om livets skörhet och vi vet inte hur detblir framöver.  
Vi har inrättat oss efter rekommendationer, hålla fysisk distans, ta bort eller minska våra kontakter med nära och kära.

Många frågor, få svar.

Vi finns här när och om du vill samtala.

Henrik och Helena, präster i Stigtomta-Vrena församling. 

Vill du kontakta Henrik? Maila henrik.rudsater@svenskakyrkan.se  eller skicka sms på tel. 072-715 25 89.

Vill du kontakta Helena? Maila helena.lennstring@svenskakyrkan.se  eller skicka sms på tel. 070-728 11 62

Vi har en diakonikassa där man kan lämna gåvor som går oavkortat till att hjälpa människor i vår närhet.

Diakonikassans swishnummer:  123 047 14 17.
Tack för din gåva!