Foto: Lotta Lirkas

Upplev Stiftsgården

Gården vid stranden

”Gården vid stranden av Siljan i Rättvik har varit en mötesplats i mer än ett halvt sekel. På den vackraste av platser och i en öppen och tillåtande miljö, med kapellet som centrum, har livsavgörande erfarenheter gjorts av både unga och gamla. Många har mött levande Gud på ett avgörande sätt. Många har här också mött sin livskamrat för den fortsatta livsresan (så har det varit för mig i båda dessa avseenden!). Stiftsgården har haft en ofantlig betydelse för otaliga människor, långt utanför Västerås stifts gränser. Det är en plats som sorlar av minnen, men som också frisk och vital öppnar sig mot framtiden.”
Så skriver Claes-Bertil Ytterberg, biskop emeritus i Västerås stift i förordet till ”Från Klockargård till Stiftsgård”