Om Stiftsgården

Mötesplats till glädje

Vi människor befinner oss alltid på vandring i livet. Det är en utmaning att välja vilka vägar vi ska gå. Ibland rullar livet på, ibland utmanas vi av branta uppförsbackar. Stiftsgården vill vara en plats för de stunder då våra vägar möts. Goda möten leder till nya tankar, som hjälper oss på vår väg genom livet. På Stiftsgården finns tiden och platsen för att få mötas och reflektera.

SOCIALT ENGAGEMANG
Stiftsgården samverkar med socialförvaltningar, Försäkringskassan, kvinnojourer och andra organ för att erbjuda plats för människor med olika sociala behov. Stiftsgården har också ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och är en plats för praktik och arbetsträning. Det ska finnas möjlighet för alla människor att vistas hos oss, oavsett hur livet ser ut. Därför har vi en Vistelsefond som möjliggör det omöjliga för människor i alla åldrar. Vi tar alltid tacksamt emot bidrag till vår Vistelsefond, från den som vill göra en social insats.

ALKOHOLFRI MILJÖ
Som ett stöd för människor med alkoholrelaterade problem och med tanke på vårt stora ungdomsarbete har vi valt att vara en alkoholfri miljö och vädjar då till Dig att inte använda alkohol på området. 

ÖPPEN MILJÖ
I Stiftsgårdens idé och profil ingår att vara en öppen miljö där alla oavsett tro och livsåskådning skall känna sig välkomna – en mötesplats till glädje för alla. Här möts människor i olika åldrar, i olika ärenden och med olika bakgrund.

"Gården skall ligga som en öppen famn ut emot världen, människorna och Gud. Och i den famnen skall inrymmas alla sorters människor oberoende av religion, hudfärg eller vilken politisk åsikt vi har. Alla är vi av Gud skapta till människor med samma värde" 

Nils-Hugo Ahlstedt, föreståndare 1952-1975