Kontakt

010-160 80 00 (reception)
info@stiftsgardenrattvik.se

bokningen@stiftsgardenrattvik.se 


Vi är många som arbetar på Stiftsgården. Kontakta gärna vår reception för vidare hänvisning. På vår hemsida www.stiftsgardenrattvik.se finns direktnummer till våra medarbetare.

Samordningsgruppen består av föreståndare, verksamhetsledare, driftsledare, kökschef samt ekonomiansvarig.

Verksamhetsgruppen består av administrativ personal som hanterar bl.a. bokningar och fakturering samt programpersonal som ansvarar för produktionen av gårdens egna arrangemang, stöttar gästande grupper och konferenser.

Driftsgruppen består av vaktmästeri, städ, servering och kökspersonal.