Historik

I början av 1940-talet växte en vision om ett center för kyrkliga utbildningar, för ungdomsläger och rekreationssemestrar fram i Västerås stift. Blickarna riktades mot Siljansbygden med centralt läge i stiftet och vacker miljö. Församlingshemmet i Rättviks gamla stationssamhälle uppläts för verksamheten som drog igång 1942.
Ganska snart därpå insåg man dock att lokalerna inte räckte till och man fick istället överta den gamla Klockargården, alldeles intill Rättviks kyrka vid Siljans strand.

Det som från början var ett antal bostäder, en sockenstuga och en skolsal ansågs ha god potential att växa. Detta tack vare den stora strandtomt som hörde till Klockargården. Genom åren som gått har Stiftsgårdens roll vuxit sig allt starkare och än idag utvecklas gårdens verksamhet. Arbetet med att bygga den nya Stiftsgården kunde äntligen börja och många församlingar runtom i stiftet var engagerade och hjälpte till. 

Den 5 april 1952 invigdes så den nya Stiftsgården av biskop John Cullberg.
Med åren har gården blivit en mötesplats mellan människor i olika åldrar, med olika bakgrund, olika åsikter, olika livsåskådningar och olika trosuppfattningar.

Ungdomar har alltid haft en särskild plats på Stiftsgården Rättvik och utgör än idag en klar majoritet av gårdens totalt ca 30.000 övernattningar per år.

Vill du veta mer om gårdens historia rekommenderas boken ”Från klockargård till stiftsgård – en vandring i tid och rum” av Margaretha Barkevall Lindborg.
Den går att köpa i receptionen på Stiftsgården, men går även att beställa.