Nyfiken på en av STIs pionjärer?

Nyhet Publicerad Ändrad

Greta Ebba Sofia Andrén 1909-03-04 — 1971-10-31 missionär, diakon och författare var en pionjär och en drivande kraft till att arbetet med etablerandet av STI i Jerusalem påbörjades 1946.

TD Håkan Bengtsson tidigare Direktor vid STI 2007 - 2013 har skrivit en artikel om Greta Andrén. Artikeln finns utgiven i ”Svenskt kvinnobiografiskt lexikon”.

Greta Ebba Sofia Andrén, www.skbl.se/sv/artikel/GretaEbbaSofiaAndren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Håkan Bengtsson), hämtad 2020-10-18.

Om Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
”Varför finns inga kvinnliga konstnärer, vetenskapsmän, politiker osv? Den frågan väcks så snart historia av olika slag ska skrivas. En av anledningarna är att historieskrivningen vilar på befintliga biografiska lexikon, där kvinnor förekommer mycket sällan. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL, ändrar på detta. Här finns nu, fritt tillgängligt (under CC-BY-licensen), 1000 levnadsteckningar över svenska kvinnor och över utländska kvinnor, som varit verksamma i Sverige.”