Ersätta den andre - eller ge plats för varandra? Webbinarium onsdagen 21 april kl 18-19:30

Nyhet Publicerad

Med utgångspunkt i Jakob Wiréns nya bok "Att ge plats för den andre" bjuds vi in till ett webbinarium och panelsamtal om ersättningsteologi, dialog och lokalt fredsarbete. Onsdagen 21 april 18-19:30 (svensk tid)

Det finns ett mönster i att en tradition tar sig rätten att ersätta den andre. Det här är särskilt tydligt i kyrkans relation till det judiska folket. Vi har många gånger försökt att teologiskt måla bort den andre men hur kan vi istället ge plats för varandra?

Finns det plats för religiösa uttryck och praktik när det annorlunda lätt blir misstänkliggjort? Och vem kan man föra dialog med, vad händer om den bara förs med de som tycker lika? Vilket utrymme är jag beredd att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är mina egna?

Sensus studieförbund och Svenska teologiska institutet hälsar välkommen till webinarium och ett panelsamtal om brännande viktiga frågor 21 april kl. 18.00-19.30 (svensk tid)

Medverkande Jakob Wirén, författare och teologisk sekreterare till Sveriges Ärkebiskop, Mikael Shainkman, lärare och forskare på universitetet i Tel Aviv samt Karin Ekblom, präst och kaplan på STI i Jerusalem

Anmäl dig på Sensus studieförbunds webb

Obs! Länk kommer till dem som anmält samma dag som webinariet genomförs