Foto: Magnus Aronson /Ikon

Leva och tro i ett interreligiöst landskap

En kurs för dig som är anställd i församling och som önskar få ökad kunskap, djupare reflektion och möjlighet att hitta en framkomlig väg i mötet med människor av annan tro.

Målgrupp: Anställda i församlingar som önskar utveckla sitt arbete i mötet med människor av annan tro
Kursansvariga: Svenska teologiska institutet och Strömbäcks folkhögskola
Kursstart: maj 2024
Anmäl intresse redan nu till: berith.sonning@strombacksfolkhogskola.se 

Kursstart/introduktionsdygn: maj 2024 på Strömbäcks folkhögskola

Digitala föreläsningar: maj, juni och september

Studieresa: september 2024 

Återträffsdygn: november 2024 på Strömbäcks folkhögskola

Kost och logi för uppstart- och avslutningsdygn på Strömbäcks folkhögskola: ca 3000 kr

Kost, logi, resa och studiebesök i Jerusalem: ca 15000 kr

Bidrag kan sökas till exempel från din församling

Sista ansökningsdag meddelas senare

Anmäl ditt intresse redan nu till kursansvarig Berith Sonning: berith.sonning@strombacksfolkhogskola.se

I många församlingar står medarbetare och församlingsbor i dagliga möten med människor av annan tro, eller av annan kristen tradition. Ibland går det lätt – i vardagens samvaro och arbete finner vi varandra – ibland uppstår svårigheter och spänningar.

Kan det vara skadligt för min tro att tala med människor av annan tro? Hur kan man förstå religionsdialog och mission i relation till varandra? Hur gör jag om min församling blir rädd, orolig eller ”för” inkluderande? Törs jag engagera mig i möten och dialog mellan religioner även om jag kommer dit med ”ofärdiga sanningar”?

I mötet med människor av olika religion och olika kyrkliga tillhörigheter krävs lyhördhet, lärande och vilja att ompröva egna föreställningar om den andre.Kursen, som är ett samarbete mellan Strömbäcks folkhögskola och Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, är tänkt att ge dig ökad kunskap, möjlighet till reflektion och en möjlighet att hitta en framkomlig väg – både som medarbetare i församling men också i din egen tro och vardag.

Kursens upplägg

Kursen inleds med ett uppstartsdygn på Strömbäcks folkhögskola följt av tre digitala föreläsningar. I slutet av september gör vi en studieresa till Jerusalem och Svenska teologiska institutet med besök på de heligaste platserna. Därefter följer efterarbete under hösten och en återträff på Strömbäcks folkhögskola. Kursen sträcker sig över en tidsperiod mellan 10 maj till 16 november.

Mål med kursen

  • Att ge präster, diakoner och andra anställda inom Svenska kyrkan och EFS möjlighet att gemensamt fördjupa sig i och reflektera kring religionsteologiska perspektiv, religionsmöten och religionsdialog i såväl den egna lokala kontexten som i det vidare samhället och världen.
  • Att tillsammans öka medvetenheten kring hur religionsmöten i Svenska kyrkan/EFS församlingar kan se ut, och vilka verktyg och resurser som finns för arbetet.
  • Att i en studieresa till Jerusalem möta människor som lever i ett område med större “religionstäthet” än vårt land, människor av annan tro och kristna i andra kyrkogemenskaper.
  • Att bredda förståelsen för hur det är möjligt att navigera och leva tillsammans i ett allt komplexare interreligiöst landskap.

Kursplan

Vi möts på Strömbäcks folkhögskola under ett dygn. Vi  delar egna erfarenheter, hittar tillsammans en utgångspunkt samt introduceras i kursens litteratur.

1. “Att leva och tro i en mångreligiös stad” med Anna Hjälm, direktor på Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

2. “Svenska kyrkan – religionsteologi och interreligiös praktik” men Jakob Wirén, teolog och författare.

3. Voices from Jerusalem – samtal med boende i staden.

Efter varje föreläsning kommer du att ha ett 1-1 samtal med en annan deltagare på kursen där ni tillsammans reflekterar över föreläsningen. Datum och tid kommer ni själva överens om.

En veckolång studieresa till Jerusalem och Svenska teologiska institutet med besök på de heliga platserna.

Erfarenheter från kursen används för att möta/utmana minst ett sammanhang i den egna församlingen.

Återträff. Ett dygn på Strömbäcks folkhögskola, avrapportering och utvärdering.