Ett bord dukat till nattvard.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kontakta vår kaplan

Karin Ekblom är präst med ansvar för Svenska församlingen i Jerusalems gudstjänstliv, diakoni och själavård.

Karin Ekblom är kaplan på Svenska teologiska institutet och präst i Svenska församlingen i Jerusalem med ansvar för gudstjänst- och andaktsliv, diakoni och själavård.

I hennes uppdrag ingår också att arbeta med Svenska kyrkans ekumeniska och interreligiösa relationer i regionen och med Svenska teologiska institutets utbildningsverksamhet.

Under hennes år som präst i ett mångreligiöst och mångkulturellt Malmö lärde hon känna och samarbetade med företrädare för många olika religioner.

– Jag mötte hopp och förtvivlan, glädje och sorg, samförstånd och konflikt – samma motsägelser och utmaningar som också präglar, inte minst, det heliga landet. Men framför allt möttes jag av en tro – en tro på morgondagen, på de goda krafterna, på gemenskapen och på Guds trofasthet. En tro som jag hoppas kan bära oss i tider av ovisshet och väntan.

 

Hör gärna av dig!

Vill du komma i kontakt med en svensk präst i Jerusalem, eller behöver någon att tala med? Karin finns tillgänlig för samtal och själavård.