Människor i cirkel i ett kapell.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänster och sammankomster

Svenska församlingen i Jerusalem firar regelbundet gudstjänst och möts till gemenskap vid årets olika högtider. Varmt välkommen!

Vår församling möts huvudsakligen på Svenska teologiska institutet där vi firar gudstjänst och mässa i Birgittakapellet. Mässorna leds av kaplan Karin Ekblom. Efter gudstjänsterna bjuds på kyrkkaffe och fortsatt samvaro.

Vid några tillfällen under året samlas vi i andra kyrkor eller utomhus, ibland tillsammans med andra skandinaviska församlingar. Tid och plats finns angivet i kalendariet.

 

Välsigna äktenskapet

Ni som har gift er borgerligt kan få kyrklig välsignelse i det vackra Birgittakapellet på institutet. Hos oss kan ni också förnya era äktenskapslöften.

Kontakta vår kaplan

Karin Ekblom är präst med ansvar för Svenska församlingen i Jerusalems gudstjänstliv, diakoni och själavård.