Foto: Håkan Bengtsson

Gudstjänst och församlingsliv

Den svenska församlingen i Jerusalem är en del av Svenska kyrkan. Vi firar våra gudstjänster i Birgittakapellet på Svenska teologiska institutet. Välkommen att dela vår gemenskap!

Människor i cirkel i ett kapell.

Fira gudstjänst

Svenska församlingen i Jerusalem firar regelbundet gudstjänst och möts till gemenskap vid årets olika högtider. Varmt välkommen!

Välsigna äktenskapet

Ni som har gift er borgerligt kan få kyrklig välsignelse i det vackra Birgittakapellet på institutet. Hos oss kan ni också förnya era äktenskapslöften.

Kontakta vår kaplan

Karin Ekblom är präst med ansvar för Svenska församlingen i Jerusalems gudstjänstliv, diakoni och själavård.