Foto: Magnus Aronson /Ikon

Välsigna äktenskapet

Ni som har gift er borgerligt kan få kyrklig välsignelse i det vackra Birgittakapellet på Svenska teologiska institutet. Hos oss kan ni också förnya era äktenskapslöften.

Svenska kyrkan har inte vigselrätt i Israel. Istället erbjuder vi kyrklig välsignelse till dem som gift sig borgeligt, antingen hemma i Sverige eller på svenska ambassaden i Tel Aviv. Läs mer på ambassadens webbplats.

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen.

Kyrklig välsignelse

En vigsel i kyrkan är en gudstjänst där ni i Guds och vittnens närvaro lovar att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Den kyrkliga välsignelsen påminner om vigselakten och ni kan vara med och utforma den. 

Till välsignelsen behöver ni ta med följande dokument:

  • pass
  • vigsel- eller partnerskapsbevis
  • blankett för kyrklig välsignelse, detta beställer ni hos den församling ni tillhör i Sverige. Sök församling.

Kostnad

Det kostar 500 ILS att få en kyrklig välsignelse. Avgiften ni betalar bidrar till församlingsverksamheten i Jerusalem. 

Förnya äktenskapslöften

Ni som vill bekräfta ert äktenskap eller förnya era vigsellöften till varandra är varmt välkomna att vände er till oss. Det behövs inga dokument eller vittnen, men däremot önskar vi ett samtal inför ceremonin precis som inför en vigsel.

Kostnad

Det kostar 500 ILS att bekräfta era äktenskapslöften. Avgiften ni betalar bidrar till församlingsverksamheten i Jerusalem.