Styrelse - Hos Marta och Maria

PERIOD: 2022-2023

Lennart Thorvaldson (Ordf.) Tfn: 0705-37 61 70
Bengt-Helge Olander (Kassör) Tfn: 0708-66 99 15
Kerstin Schöldström (Sekreterare)
Thorild Skarstad (Ledarmot)
Jill Myrberg (Ledarmot)
Inger Uneback (Ledarmot)
Barbro Lifv (Ledarmot kundrepresentant)
Elisabeth Henriksson (Ersättare)
Marjatta Schiötz (Ersättare)
Margaretha Tovetjärn (Ersättare)