Kyrka - Arbetsliv

Det är inte alltid lätt att få ihop livet. Det är arbetsliv och privatliv, ansvar och maktlöshet, gemenskap och ensamhet, tankar, handlingar och känslor...

Vi vill:

  • möta dig
  • lyssna på dig
  • stödja dig
  • hjälpa dig att finna utvägar

Kyrka-arbetsliv i Stenungsund

  • vill finnas som en extra tillgång på arbetsplatserna i Stenungsund
  • kan arbeta både med enskilda samtal och grupper
  • kan vara ett stöd i företagens krisarbete och rehabiliteringsarbete
  • kan vara ett bollplank i psykosociala frågor på företagen
  • står fria gentemot företagen och har tystnadsplikt.