Foto: Sven-Erik Falk

Skötsel av gravar

Den som är gravrättsinnehavare ska hålla graven i ett vårdat skick.

Om du inte själv kan göra detta finns möjlighet att teckna ett skötselavtal. Du kan få hjälp med vattning, rensning, plantering av vår och sommarblommor, vinterkrans samt tvätt av gravsten.
   Du kan beställa grundskötselavtal på 1 år, 3 år eller ett så kallat avräkningsavtal. Vill du kan du också göra tillägg till grundskötselavtalet.

Här hittar du gravskötselavtal som en pdf-fil.

Här hittar du prislistan för gravskötselsom en pdf-fil

För att teckna avtal eller göra tillägg, var vänlig och kontakta vår expedition, se kontaktinformation nedan.