Foto: Sven-Erik Falk

Olika former för gravar

Det finns flera sätt att bli begravd. Utöver de traditionella gravarna för kista eller urna finns också minneslundar och olika typer av askgravar.

I Stenstorps pastorat finns tolv aktiva kyrkogårdar där det idag finns följande gravformer:

•  Stenstorp: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats
•  Borgunda: kistgrav, urngrav, minneslund
•  Dala: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats, askgravlund
•  Högstena: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund
•  Valtorp: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats, askgravlund
•  Segerstad: kistgrav, urngrav
•  Håkantorp: kistgrav, urngrav
•  Broddetorp: kistgrav, urngrav, minneslund
•  Gudhem: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats, askgravlund
•  Ugglum: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund
•  Östra Tunhem: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund
•  Bjurum: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund 

Kistgravplats och urngravplats
Dessa gravplatser finns på samtliga våra kyrkogårdar och är gravplats för flera kistor och/eller urnor. Du kan välja att ha en gravplats i en redan upplåten gravrätt om det finns utrymme eller få en ny upplåten. Gravrättsinnehavaren kan välja att ha en gravsten samt blomlåda, dock ska gravanordningen först godkännas av förvaltningen.  Det skall finnas en gravrättsinnehavare och om denna/dessa inte har möjlighet att sköta om graven själv så kan ett skötselavtal tecknas med förvaltningen.

Minneslund
Minneslund är en anonym gravplats där askan grävs ner efter kremeringen. De anhöriga får inte närvara vid gravsättningen och placeringen av askan är hemlig. Här får inte finnas någon namntavla över den avlidne och det finns en gemensam smyckningsplats.

Askgravplats
Askgravplatsen på Stenstorps kyrkogård är utformad som en oval plantering, runt vilken gravplatserna ligger. Här är en gravsten obligatorisk men får ej överskrida 25x25x25 cm. Gravrättsinnehavaren kan själv ordna med en natursten, eller annars vända sig till en stenfirma. Här får anhöriga närvara vid urnedsättningen om man så önskar. Skötselavtal är obligatoriskt och det tecknas på 25 år. Man får smycka vid gravsten, dock gäller särskilda bestämmelser.

Askgravlund
På några kyrkogårdar finns en askgravlund. I en askgravlund gäller samma villkor som i en minneslund förutom att det här får finnas namn på det gravsatta. På Dala kyrkogård finns namnen på löv som sitter på ett smidesträd. Namnen finns på en gemensam plats och märker inte ut var den enskilde personen gravsatts. Upplåtelse utan gravrätt.