Foto: Svenska kyrkan/IKON

Kyrkogårdsförvaltning

I Stenstorps pastorat finns 12 begravningsplatser.

En begravningsplats är ett vilorum för de bortgångna. Det skall vara en värdig, välvårdad och vacker plats. Att sköta om detta är gemensamt ansvar som kyrkogårdsförvaltningen och den enskilda gravrättsinnehavaren delar på.

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för de allmänna ytorna och att kyrkogården är en säker plats att vistas på för både besökare och personal.

Skötsel

Gravrättsinnehavare är skyldig att hålla gravplatsen i ett vårdat skick. Om du inte själv kan göra detta finns möjlighet att teckna ett skötselavtal. Du får hjälp med vattning, rensning, plantering av vår och sommarblommor, vinterkrans samt tvätt av gravsten.

I Stenstorps pastorat kan man teckna tre typer av skötselavtal: ettårsavtal, treårsavtal och avräkningsavtal.

Det är alltid gravrättsinnehavaren som ansvara för att gravanordningen är säker och att den sköts om enligt bestämmelserna.

Gravrättsinnehavare

Är du innehavare av en eller flera gravrätter är du skyldig att ta ansvar för dem och vårda dem. Du ansvarar för att gravplatsen hålls i ett värdigt skick. Bristfällig skötsel eller vanvård kan leda till att du mister gravrätten.

Säkrad gravsten på Borgunda kyrkogård Foto: Helena Taubner

Grundskötselavtal

Om du inte själv har möjlighet att sköta om graven kan du låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om den mot en avgift. Du kan beställa grundskötselavtal på 1 år, 3 år eller ett så kallat avräkningsavtal. Vill du kan du också göra tillägg till grundskötselavtalet.

Gravskötselavtal hittar du (som en pdf-fil) här!

Du hittar prislistan för gravskötsel (som en pdf-fil) här!

För att teckna avtal eller göra tillägg, var vänlig och kontakta kyrkogårdsadministratör Eva Johansson (se kontaktinformation nedan). 

Säker sten

Oavsett om man har ett avtal med kyrkogårdsförvaltningen eller inte så måste man säkerställa att den gravsten man ansvarar för står säkert och stabilt.

För en gravsten mellan 0,30 m och 1,5 m gäller det att den ska tåla ett 35 kg tryck i brösthöjd , samt att den inte får luta så mycket att tyngdpunkten ligger utanför vridpunkten.

Kyrkogårdsförvaltningen gör kontroll utav gravstenar 1 gång per år. Vid upptäckt utav en osäker sten, meddelas och uppmanas gravrättsinnehavaren att vidta åtgärder för att säkra stenen.

Man kan själv åtgärda stenen men då måste man skriftligen kontakta förvaltningen och berätta hur man har tänkt sig, samt att man är tvungen att följa de riktlinjer som Centrala gravvårdskommitén har meddelat. Kyrkogårdsförvaltningen kan också hjälpa till förmedla kontakt med företag som är utbildade på den form utav arbete.

Kyrkogårdsförvaltningen förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan lägga ner en sten som anses vara en säkerhetsrisk, utan att först meddela gravrättsinhavaren.

Vill du läsa mer om säkra stenar? Här hittar du skriften "Instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravvårdar av natursten" som Centrala Gravvårdskommittén (CGK) har gett ut. 

Exempel på tillverkare av gravstenar är:
Grönt och rent i Småland AB 0380-130133
Tidaholms stenhuggeri 0502-10481
Thorsberg 0510-540056
Töreboda Stenhuggeri 0506- 71152

 

Gravformer

I Stenstorps pastorat finns tolv aktiva kyrkogårdar där det idag finns följande gravformer:

•                          Stenstorp: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats
•                          Borgunda: kistgrav, urngrav, minneslund
•                          Dala: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats, askgravlund
•                          Högstena: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund
•                          Valtorp: kistgrav, urngrav
•                          Segerstad: kistgrav, urngrav
•                          Håkantorp: kistgrav, urngrav
•                          Broddetorp: kistgrav, urngrav, minneslund
•                          Gudhem: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats, askgravlund
•                          Ugglum: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund
•                          Östra Tunhem: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund
•                          Bjurum: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund 

Kistgravplats och urngravplats
Dessa gravplatser finns på samtliga våra kyrkogårdar och är gravplats för flera kistor och/eller urnor. Du kan välja att ha en gravplats i en redan upplåten gravrätt om det finns utrymme eller få en ny upplåten. Gravrättsinnehavaren kan välja att ha en gravsten samt blomlåda, dock ska gravanordningen först godkännas av förvaltningen.  Det skall finnas en gravrättsinnehavare och om denna/dessa inte har möjlighet att sköta om graven själv så kan ett skötselavtal tecknas med förvaltningen.

Minneslund
Minneslund är en anonym gravplats där askan grävs ner efter kremeringen. De anhöriga får inte närvara vid gravsättningen och placeringen av askan är hemlig. Här får inte finnas någon namntavla över den avlidne och det finns en gemensam smyckningsplats.

Askgravplats
Askgravplatsen på Stenstorps kyrkogård är utformad som en oval plantering, runt vilken gravplatserna ligger. Här är en gravsten obligatorisk men får ej överskrida 25x25x25 cm. Gravrättsinnehavaren kan själv ordna med en natursten, eller annars vända sig till en stenfirma. Här får anhöriga närvara vid urnedsättningen om man så önskar. Skötselavtal är obligatoriskt och det tecknas på 25 år. Man får smycka vid gravsten, dock gäller särskilda bestämmelser.

Askgravlund
På några kyrkogårdar finns en askgravlund. I en askgravlund gäller samma villkor som i en minneslund förutom att det här får finnas namn på det gravsatta. På Dala kyrkogård finns namnen på löv som sitter på ett smidesträd. Namnen finns på en gemensam plats och märker inte ut var den enskilde personen gravsatts. Upplåtelse utan gravrätt. 

 

 

 

 

Kontakta oss!

Välkommen att kontakta Monica Johansson på expeditionen i Stenstorps pastorat med frågor som rör gravrättsinnehav, gravskötsel, begravningsavgiften eller annat som rör kyrkogårdarna.