Foto: Torbjörn Skogedal/Vipera bildarkiv

Gudhems kyrka

Gudhems kyrka är en av fyra kyrkor som ingår i Gudhems församling, i Stenstorps pastorat.

Den första kyrkan i Gudhem kan ha byggts i slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet. Vid restaureringen 1951-1952 fastställdes den ursprungliga kyrkans form och storlek. Den hade ett långhus med förträngt kor och vapenhus, men saknade torn. Typen överensstämmer i stort med andra medeltidskyrkor i trakten.

Under nordiska sjuårskriget 1563-1570 härjades bygden svårt av danskarna. Gudhems kyrka brändes ner och berövades allt av värde. År 1583 fanns endast en mässbok (Röda boken), en nattvardskalk med patén, samt en sprucken ringklocka kvar.

Under 1500-talets senare decennier började dock kyrkan att återuppbyggas och detta fortsatte under 1600-talet med gott resultat. År 1688 framgår i en inventarieförteckning att kyrkan var välförsedd med nödiga inventarier.

År 1658 uppfördes en kapellbyggnad i vinkeln mellan långhuset och koret i sydöst. I denna byggnad inrymdes både kor och gravkällare. Där fanns också en tornkammare, som år 1703 inreddes till sakristia.

Vid 1700-talets slut fördes diskussioner om en gemensam kyrka för Gudhem, Östra Tunhem och Ugglum. Detta blev inte verklighet, främst genom sockenbornas energiska motstånd. I stället gjordes en större restaurering av Gudhems kyrka åren 1811-1815.

Ett förslag till en gemensam kyrka för pastoratet utarbetades på 1870-talet, men även denna gång fick frågan falla.

Kyrkan restaurerades på nytt åren 1897-1900 samt 1951-1952. Vid den senare restaureringen ändrades innertaket till ett enkelt tunnvalv. Kyrkan fick ett nytt altare i sandsten, ny predikstol och en ny ståtlig glasmålning i koret. Konstnären Harald Lindberg har kallat sitt verk "Drottningen och Himlakonungen". Han syftar på dorttning Katarina, som år 1250 gjorde en stor donation till Gudhems nunnekloster och också blev begravd där. Kyrkan fick i samband med restaureringen en del liturgiska textilier, tillverkade i Agda Österbergs ateljé i Varnhem och skänkta av kyrkliga syföreningen.

I vapenhuset finns ett par runstensfragment, en gravsten gjord av stenmästaren Harald under 1100-talet och en stavkorshäll. Bland de många gravstenarna i koret och nedanför koret i mittgången finns fyra intressanta porträttgravstenar från 1600-talet.

Vid den senaste restaureringen 1999-2000 togs tunnvalvet bort och treklövertaket från restaureringen 1897-1900 togs fram. Altaret blev lägre, en annan ingång, mellan sakristian och kyrkorummet, öppnades och kyrkans interiör målades i varma färger. En del av dekorationsmåleriet i dess ursprungliga mönster och färger togs fram - bland annat kan man på östra korväggen se en rest av en bred bård som löpt runt koret.

I anslutning till kyrkan finns även Gudhems klosterruin.

Gudhems församling

Gudhems församling i Stenstorps pastorat ligger inom Falköpings kommun, något västerut invid vägen mot Skara.