Meny

Församlingsträffar

Välkommen till Stenstorps pastorats församlingsträffar för en stunds underhållning, gemenskap och fika!

Församlingsträffarna är varannan tisdag mellan klockan 14.00 och 16.00. Det blir andakt, program och fika. Kostnaden är 30 kr.

Du anmäler dig senast dagen innan till diakoniexpediditonen: 0500- 499 504 eller pastorsexpeditionen: 0500- 499 500 (telefontid måndag-torsdag, klockan 9-12).

 

Under våren 2020 gör vi ett uppehåll i verksamheten i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Programpunkter som inte genomförs under våren flyttas till hösten.

Kontaktperson - diakoni

Ann-Kristin Gillberg

Stenstorps pastorat

Diakon